About us

our Shlichim:
Oded Pe'er
Eliya Pe'er
our Rashei SNif:
Ephraim Jacobson
 Isaac abboudi
 Elisha Gordan
BALMTransparent.png
Bnei Akiva
of lower Merion
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon

@2020 By Bnei Akiva of Lower Merion